Home
Leverdagarna

Välkommen till årets Leverdagarna i Göteborg 4 - 5 oktober!

Även i år kommer vi att hålla Leverdagarna som ett praktiskt inriktat möte med ett brett spektrum inom medicinsk och kirurgisk hepatologi. Vi vänder oss till läkare och vårdpersonal som tar hand om leversjuka eller levertransplanterade patienter.

Mötesplats är Scandic Rubinen, Kungsportsavenyn 24, i centrala Göteborg och mötet börjar efter lunch.

Torsdagen belyser omhändertagandet av patienter med cirroskomplikationer. Fredagens program handlar om AH och AIH – svår alkoholhepatit och svårbehandlat autoimmun hepatit, problem och utmaningar runt hepatocellulär cancer samt PSC, bl.a.

På torsdagskväll intar vi en gemensam middag som är ett bra tillfälle att fördjupa sig i diskussioner med kollegor från olika delar av landet.

Vid frågor om Leverdagarna, hittar du uppgifter till mötesansvariga under: KONTAKT


Hjärtligt välkomna!

Leverdagarna i Göteborg

4-5 oktober 2018